KONTAKT

Sebastian Mnich

Project Manager

tel: 660 479 905

fabrykaaudiobookow@gmail.com

FUNDACJA KULTURY I SZTUKI – „I KROPKA”

KRS: 0000477935

NIP: 8733251819  

REGON: 122957976

KONTO: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr konta: 29124051941111001054022235

www.fundacjaikropka.pl

biuro@fundacjaikropka.pl

Inicjatywa "Fabryka Audiobooków i Kropka" jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.