AUDIOBOOKI

Audiobook z tekstem Patrycji Mnich "Ptaki-Dziwaki”, który stał się hitem platformy

Empik Go,

Produkcja: Fabryka Audiobooków.

Inicjatywa "Fabryka Audiobooków i Kropka" jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.